top of page

Koncept Kassaområde

Kassaområdet är på många sätt hjärtat i butiken. Här är pulsen hög för både kunder och anställda. Vi ser över hela flödet och behoven, i den traditionella kassalinjen, vågar, påsmoduler, packbord, servicepunkter och liknande. I området för självscanning och snabbkassor skapar vi en tydlig och enkel väg för kunden att genomföra sitt köp och kombinerar en designad butiksmiljö med genomtänkta lösningar för att integrera ytor för merförsäljning.

 

Vi arbetar efter vår arbetsprocess som följer en tydlig gång. Vi börjar med en träff hos er så att ni får berätta vad ni har för mål med ert nya kassaområde. I det här skedet diskuterar vi även en grov tidsplan för projektet för att se att det är ett projekt vi kan åta oss. Vi arbetar därefter fram ett första utkast och förslag som vi sedan presenterar för er. Tycker ni då att vårt förslag är intressant och vill gå vidare börjar vårt arbete. Efter er feedback börjar vår designfas där vi tar fram ett komplett förslag på miljön, inredningen och grafiskt uttryck för ert nya kassaområde.

 

Arbetet sker i nära samarbete med er för att vi snabbt ska hamna så rätt som möjligt. När vi har kommit i mål med designen kan vi lämna ett pris på produktionen samt monteringen på plats i butiken. Under hela processen finns vi alltid tillgängliga och eftersom hela vårt arbete sker på en och samma plats kan ni alltid komma till oss för att diskutera, se och klämma på delarna under vägen fram till det färdiga resultatet.

Kassakoncept Ica Liljeholmen_edited_edited.jpg
bottom of page