top of page

Analys & förstudie

AFFÄRSUTVECKLING

Hur långt vill du nå?

Med tjänsten Förstudie, Analys och Affärsutveckling, skapar vi förutsättningen för att du ska få bästa resultatet av din ombyggnad. Vårt samarbete börjar utifrån butiken med konsumentens perspektiv. Målet är en 1 – 3 – 5-årsplan. Varför kommer kunden till vår butik – Lite tufft sagt, vilket existensberättigande har vi på marknadsplatsen? NKI och frisvar - Vad säger de? Hur ser konkurrensen ut sett mot närområdesmarknaden och vilka möjligheter är öppna här?

 

Vårt ansvar är att utmana, ifrågasätta och inspirera dig som handlare. Öppna nya dörrar, lyfta trender och idéer. Våra inspel till mål är aldrig snittet, klustret eller ”good enough”. Ska man jämföra sig så är det ”Best practice” som ska överträffas! (sett utifrån marknadsplatsen såklart).

 

Arbetet är att utveckla och stärka kunderbjudandet – Utifrån butikens ekonomiska mål, vision och affärsidé. Vi ser på roller, mandat och behovsplanering för vad vi vill uppnå. Hur kan vi optimera upplevelse i samklang med effektivitet och hantering? Stor vikt läggs på att få med kundflödesanalysen, säsong samt prispunkter. Och inte minst, vilken utbildning får, och vilken delaktighet har, medarbetarna i projektet och framåt. Allt detta mynnar ut i en Aktivitetslogg och en Projektbeskrivning som vi sedan skissar, designar, bollar med handlaren, konstruerar, producerar och monterar världens bästa avdelning i butiken – Enkelt va?

En stor del av arbetets framgång bygger på att du som handlare är öppen och redo att ta del av resan som ska leda dig vidare mot toppen. Är du redo? Förstudie och analys består av många viktiga datadrivna och butiksunika detaljer som vi gärna berättar mer om. 

 

Träffa vår Retailexpert på IDEI: Per Ekstrand! – Som ansvarig för Förstudie, Analys och Affärsutveckling, skapar vi förutsättningen för att du ska få bästa resultatet av din ombyggnad. Slå en signal till Per och spåna lite med honom! Tel:  070 949 12 44, 

per.ekstrandatidei.se

PerEkstrand.jpeg
bottom of page